Prawo Pracy

  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach sądowych i pozasądowych z zakresu prawa pracy
  • sporządzanie projektów oświadczeń o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, a także po jego zakończeniu
  • przygotowanie projektów kontraktów menadżerskich, umów o współpracy
  • opiniowanie a także opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy oraz innych aktów wewnątrzzakładowych
  • doradztwo  w zakresie zatrudniania pracowników branżowych
  • doradztwo dotyczące odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników oraz odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  • reprezentacja podczas procesów odszkodowawczych z tytułu umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich