Prawo e-commerce

 • audyt prawny w zakresie sprzedaży on-line towarów i usług ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wzorców umów, regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług,
 • doradztwo w zakresie przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji innych przedsiębiorców internetowych
 • obrona przed zarzutami dotyczącym stosowania przez sprzedawców oraz usługodawców internetowych niedozwolonych klauzul umownych
 • doradztwo w zakresie zastosowania wymaganych prawem środków do prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu
 • tworzenie regulaminu sklepu internetowego oraz polityki prywatności
 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji związanej ze sprzedażą internetową
 • wdrożenie polityki oraz  procedur reklamacji towarów i usług oraz odstąpienia od umowy,
 • tworzenie polityk ochrony danych osobowych oraz pozostałej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych
 • doradztwo w przedmiocie tworzenia i wykorzystywania elektronicznych baz danych, przygotowywanie regulaminów przetwarzania baz danych
 • wsparcie w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych lub osobistych w Sieci
 • doradztwo w zakresie programów wdrażania partnerskich lub lojalnościowych
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z konsumentami na etapie polubownym jak i sądowym