Przekształcenia, fuzje, przejęcia

  • doradztwo prawne w procesie przekształcenia, łączenia lub podziału, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, zastępstwo procesowe w postępowaniu rejestrowym przy uwzględnieniu przepisów prawno-podatkowych
  • doradztwo po-transakcyjne i tworzenie struktur nowego przedsiębiorstwa,
  • pomoc prawna przy zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
  • doradztwo w ramach procesów wykupów menadżerskich