Sprawy korporacyjne

  • obsługa prawna organów spółek – zgromadzeń wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych oraz posiedzeń zarządów
  • sporządzanie oraz analizowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (uchwały, umowy, statuty, regulaminy, akty założycielskie ) regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółki
  • opracowywanie projektów umów handlowych w ramach bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego
  • due dilligence poprzedzające zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe
  • doradztwo w zakresie podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych,
  • doradztwo przy zawieraniu kontraktów gospodarczych, umów inwestycyjnych, opcji menedżerskich