Zakładanie i likwidacja podmiotów

  • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy działalności gospodarczej w Polsce oraz poza granicami kraju
  • reprezentacja w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym w celu rejestracji podmiotu gospodarczego
  • doradztwo w zakresie likwidacji spółek prawa cywilnego i handlowego