Aktualności

Kancelaria Remedies już po raz 7 wspiera „Zabrzański Biznesplan” czyli konkurs mający na celu wspieranie przedsiębiorczości oraz kreaowanie inicjatyw w…
25 maja 2018 r., wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27…
Obecnie w Polsce dane osobowe przetwarza się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,…
Kryteria uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są zawarte w RODO, pokrywają się z tymi, które obowiązywały dotychczas. Co…